Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů

Etapová hra Zlaté Údolí

Jedná se o etapovou hru z knížky etapových her. Tahle je od Jaroslava Foglara a je upravená na naše podmínky.

Úvodní text k etapovce

Zatím ho nemam v digitální podobě, ale časem ho snad dodam.


Dění na táboře

 1. Táborová hra se hraje v průběhu celého tábora. Nejsou vyhlašovány jednotlivé etapy, ale hra probíhá stále. Družiny dostávají dolary za:
  • denně za pořadí v bodování stanů
  • denně za pořadí v bodování jednotlivců
  • za pořadí v jednotlivých družinových hrách
  • Za prohřešky mohou družiny dostat od šerifa i pokutu.
 2. Šerif rozdělil Zlaté údolí na "pozemky" a jejich "díly", které farmáři za vydělané peníze kupují.
 3. Šerif je vedoucí tábora, jeho zástupce je zástupce šerifa, prodeje provádí bankéř.
  Družiny jsou družiny farmářů které mezi sebou soutěží o získání Zlatého údolí.
  Ve zlatém údolí byla ustanovena jako poradní orgán šerifa táborová rada sestávající se ze zálesáků, které si jednotlivé skupiny farmářů najali, aby je provázeli jim neznámou divočinou (instruktoři), předáků jednotlivých farmářských skupin (vedoucích družin) a státních zástupců, které do oblasti poslala vláda, aby dozírali na zákonné rozdělení pozemků (vedoucí oddílů), šerifa a jeho zástupce.
  Vyšší pravomoce má ve Zlatém údolí velká rada, která zasedá ve stejném složení jako rada, ale bez předáků.
  Nejvyšší rozhodovací pravomoc má vedení tábora, která se skládá z šerifa a jeho zástupce, státních zástupců, místního doktora (zdravotník) a zástupce obchodníků (hospodář).
 4. Pořadí je ohodnoceno následovně:
  při 10 družinách - 5,10, n 5,20,25,30,35,40,45,50 $
  při 9 družinách - 10. n 5,20,25,30,35,40,45,50 $
 5. Za získané dolary si kupují dle následujících pravidel díly pozemků. Vítězí družina, která získá nejvíce pozemků.
 6. Při koupi dílu je na díl vystaven certifikát kam se zaznamenávají jednotliví vlastníci dílů, tento certifikát má u sebe vždy současný vlastník dílu, při jeho prodeji se předává i certifikát. Certifikát je jediný doklad o vlastnictví dílu.
 7. Dále se prodeje zaznamenávají do "Pozemkové knihy", která je uložena v bance a na mapu rovněž vyvěšenou v bance, aby mohl každý kdykoliv zjistit současný stav.
 8. Veškeré prodeje je možno realizovat pouze v bance při jejím otevření. Banka je v chatěPravidla obchodování

 1. Zlaté údolí má celkem 70 pozemků, které jsou rozděleny vždy na 16 dílů. Šerif Moris prodával každý dílec za 20 dolarů. Dílce každého pozemku jsou symbolizovány kartičkou s označením pozemku a číslem dílce.
 2. Zlaté údolí připadne nakonec té družině, která bude mít nejvíc pozemků. Kdyby po závěrečné etapě držely dvě družiny stejný počet pozemků, Zlaté údolí připadne té, která prokáže vlastnictví většího počtu dílců.
 3. Skupiny zálesáků (družiny) si na dílce vydělávají různou prací a plněním rozmanitých úkolů, dále umístěním v táborových hrách a soutěžích. Šerif Moris (vedoucí) tyto výkony odměňuje dolary.
 4. Když má družina v držení nadpoloviční většinu dílců jednoho pozemku (nejméně 9 dílců), pokládá to šerif za projev zdatnosti a stálosti. Vyplatí proto majiteli této většiny dílců mimořádnou subvenci 60 dolarů. Za ty si může družina při nejbližším prodeji koupit další dílce dle vlastní úvahy.
  Dílce pozemku, na který už byla jednou tato subvence vyplacena, jsou opatřeny přetiskem " SUBVENCE " a už na ně nelze dostat další mimořádnou odměnu, i kdyby družina většinu dílců prodala jiným zájemcům. Na každý pozemek může být během hry vyplacena jediná subvence.
 5. V okamžiku, kdy družina získá právo na subvenci ji šerif oznámí, že se v určitém dílci pozemku nachází zlatodol, který představuje 10 cm měděné trubičky, ukryté v terénu na tomto dílci. Nález zlatodolu představuje 100 dolarů. Družina se může rozhodnout pro subvenci nebo pro zlatodol (nemůže získat subvenci i zlatodol). Za zlatodol získá více dolarů ale riskuje, že zlatodol (trubičku) nenajde.
  Výhody a nevýhody subvencí a zlatodolů:
  Subvence je jistá, družina o ni nemůže přijít. Výnos zlatodolu je sice značně vyšší, ale zisk z něho nemusíte mít žádný, pokud zlatodol nenajdete!
  Dílce pozemku, na který si družina vyžádala zlatodol, budou označeny přetiskem " ZLATODOL ". Ať družina zlatodol najde, nebo nenajde, nelze na pozemek získat další mimořádnou odměnu.
 6. Družina se tedy musí při kupování dílců zaměřit na to, aby získala co nejvíc dílců stejného pozemku. Současně se snaží překazit jiným družinám, aby získaly nadpoloviční většinu dílců jiných pozemků.
 7. Na každý dílec, který družina koupí od Morise, napíše do prvního řádku datum nákupu a svoje družinové jméno. Další tři řádky zůstanou prázdné. Tam zapíší název své družiny teprve ti, kteří v budoucnosti případně tento dílec od původních majitelů odkoupí.
 8. Přijde - li zástupce jiné družiny a chce odkoupit nějaký dílec (třeba proto, aby získal většinu a tím i subvenci), musíte mu dílec nebo dílce prodat. Ale dostanete za něj nejméně 15 dolarů, tedy o polovinu víc, než za kolik jste jej koupili od šerifa. Jestliže se vyskytne současně více zájemců z různých družin o váš dílec, prodáte jej tomu, kdo nabídne nejvíc. Noví vlastních zapíší jméno své družiny do první volné řádky i s tím, za kolik dolarů tento dílec odkoupili.Jestliže jej znovu prodají dobrovolně nebo nuceně, musí za něj další nabyvatelé zaplatit cenu vyšší nejméně o pět dolarů.
  Dílce nemusíte prodat jen tehdy, když jste jich získali od stejného pozemku nadpoloviční většinu (tedy 9). Ale tyto dílce po vás stejně asi nikdo nebude požadovat, protože na ně už jednou byla vyplacena subvence a druhou dostat nelze.
  Pravděpodobně rádi prodáte dílce tehdy, když vidíte, že jich máte k získání nadpoloviční většiny příliš málo a získané dolary můžete použít k nákupu dílců toho pozemku, kde máte větší šanci získat většinu.
  S nevolí prodáte dílce tehdy, když vám chybí do nadpoloviční většiny jeden nebo dva dílce.
 9. Pozemky a dílce se prodávají a kupují a dolary se vydávají jen tehdy když šerif otevře banku a to jen v bance. Otevření banky je signalizováno vyvěšením praporu. Jindy a jinde není družina oprávněna kupovat ani prodávat.
 10. Darovat dílce či dolary nebo si je navzájem vyměňovat, uzavírat smlouvy o spolupráci při hře není dovoleno.
 11. Vlastnictví dílců musí být veřejně známo. Každá družina má povinnost na dotaz poctivě odpovědět, které dílce pozemků a kolik má.
  Vlastnictví dílců bude rovněž vyznačeno na mapě v bance a v pozemkové knize.
 12. Družina nemůže prodat dílec, který už třikrát změnil majitele a na němž jsou proto všechny čtyři řádky zaplněny jmény družin. Takovému dílci se říká "TUTOVKA".
 13. Jeden dílec se nesmí prodávat častěji než jednou denně.
 14. Při jednom prodeji (jednom otevření banky) smí šerif prodat jedné družině nejvíc 5 dílců stejného pozemku.
 15. Každá družina určí jednoho svého mluvčího, který je jediný oprávněn za družinu obchodovat s pozemky. Mluvčí musí být veřejně známí. V době nepřítomnosti mluvčího určí vedoucí družiny jeho zástupce, který musí bát rovněž veřejně známý.Jak to teda probíhalo

V tzv. bance jsme měli povešenou zvětšeninu okolí našeho tábora ( byla to dvakrát zvětšená mapa s původním měřítkem 1:10 000 ), rozdělená na 70 čverců = pozemků, každý ten pozemek byl ještě rozdělen na 16 (4x4) dílců. Orientace byla jednoduchá pozemek byl dán souřadnicema A1 .. G10 a dílce byly číslovaný od 1 do 16. Když si družina dílec koupila byl označen fixem její barvy ( vešly se tam akorát 4 barevný tečky ). Při obchodování občas vznikaly problémy, když chtělo nějaký dílek koupit víc družin, chce to pořádně vymyslet pravidla dražení a pak je to v pohodě. Jako peníze jsme používali trochu zmenšené kopie opravdických dolarů.
Nahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 13.8.1998
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/tabor98/zludoli.html
Welcome to Praetorian