Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů
Organizace tábora
 • Řízení
  1. Vedení tábora Vedoucí oddílů, hlavní vedoucí a hospodářští pracovníci
  2. Velká rada Vedení tábora, instruktoři
  3. Táborová rada Velká rada, vedoucí družin
 • Vedoucí dne
  Denně je určen - vedoucí dne z vedoucích starších 18. Let
  instruktor denní služby (odpovídá za průběh denní služby)
  instruktor noční služby (odpovídá za hlídky)
 • Rozcvičky
  Vede instruktor a instruktorka kteří se denně střídají (domluvit vždy na TR). Rozcvičky si každý instruktor organizuje dle svého uvážení.
 • Heslo dne
  Na každý den bude na nástupu vyhlášeno heslo s krátkým komentářem. (Viz kniha "PROGRAM SKAUTSKýCH TáBORů").
 • Kolo štěstí.
  Forma trestu za přestupky. Táborník si za přestupek "VYTOčí ODMěNU" ve formě práce navíc. Losuje se na večerním nástupu.
 • Ranní prohlídky stanů.
  Prohlídky stanů provádí vedoucí oddílů. Pro zpestření vyhlásí v některé dny vedoucí tábora "PROHLíDKU SPECIáL", která bude zaměřena jen na určitou věc, například jeden den táborníci ukáží, mají - li čisté nohy (nic jiného se už neprohlíží), nebo se zjistí kdo si nečistil zuby, stav spacáku zevnitř, a pod.
 • Družinové paloučky (posvátná místa)
  Tajemné lesní mýtiny, jáma pod vývratem stromu, obrovský balvan nebo loučka se starou borovicí, to vše jsou místa, po kterých v okolí tábora s oblibou pátráme. Některá jsou k veřejnému použití, o jiných si šuškají jen ti nejlepší kamarádi. Rádce sem vytáhne družinu k povídání, přípravě programu na táborák, ke každodennímu vešernímu posezení na přípravu na táborovou radu.
  Tato soukromá či družinová tábořiště rozšiřují náš "žIVOTNí PROSTOR" za hranice vytvořené náměstíčkem, podporují fantazii a dotvářejí tak představu o dokonalém táboře se společným tábořištěm i plácky, o kterých vědí jen někteří.
  Družiny si mohou paloučky i různě upravit, udělat si družinovou nástěnku kde si povedou družinové bodování a podobně. Zde mají prostor pro iniciativu instrukroři družin.
 • Bodování.
  1. Stany 2,4,6 bodů
  2. Chování a aktivita 0-21 bodů, krok 3 body (stejně i služba)
  3. Zkoušky ŠLM 10,20,30 bodů
  4. Tři orlí pera čestná zkouška - neboduje se
  5. Hry na jednotlivce
  Body za družinové hry jdou jen do bodování družin, ne jednotlivcům.
 • Hlídky.
  Družina která má hlídku spí společně i se svým instruktorem v hangáru. Pokud má hlídka problém, budí nejprv instruktora, pak vedoucího dne.
 • Nástupy.
  • Ranní
   družiny stojí do obdélníka kolem stožáru i se svým instruktorem pokud mají oddíly kroje, nastupují v nich
  • Na hry
   družiny stojí vedle sebe v zástupech na táb. náměstíčku proti vedoucímu
  • Na stravu
   družiny stojí vedle sebe v zástupech u jídelny proti vedoucímu.Na výdej stravy pustí vedoucí dne jen kompletní družinu s kompletním jídelním nádobím po umytí. Nepřipustí, aby se družina po pokynu na odchod ke kuchyni teprve rozešla pro ešusy. Vedoucí družiny současně odebírá stravu pro případné marody ve stanu.
   Služba se stravuje před ostatními.
   Vedoucí a instruktoři jdou na výdej po dětech.
  • Večerní
   jako ranní, bez krojůNahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 14.6.1998
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/tabor/organiza.html
Welcome to Praetorian