Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů

Naše oddílové hry

Tanky

Delší, bojová hra i pro více oddílů.

Dělení hráčů : Oddíl se rozdělí na dvě skupiny ( např. červení a bílí ). V těch se hráči dělí na : Štáb, Rez, Mina, Tank, Dělo, Samopal, Protichemka, Pěšák. Všech, kromě štábu může být víc. V případě, že je hráčů hodně, nebo se neznají je vhodné je odlišit třeba fáborkem na ruce atd.
Herní území : Nejlépe méně přehledný les. Na začátku hry je rozdělen na půl a skupiny dostanou čas na ukrytí štábu.
Štáb : Štáb je hráč s propiskou ukrytý někde v přiděleném území.
Hrací kartička : Obsahuje tabulku co hráč ničí a čím je zabíjen ( viz tabulka ) a v každém rohu 1 život.
Životy : Život představuje podepsaný růžek kartičky ( hráč má tedy 4 životy ). Hráč, který ztratí život si musí dojít do štábu pro nový. Ten dostane tak, že mu štáb podepíše nový roh kartičky.
Souboje : Hráč, který uvidí soupeře na něj zavolá "stůj" a ukáží si navzájem kartičky. Vyhrává ten kdo podle kartičky ničí soupeře. V případě, že se navzájem neničí rozejdou se v klidu. V opačném případě vítězný hráč odtrhne podepsaný růžek ze soupeřovo kartičky.
Cíl hry : Objevit štáb soupeře a zničit ho pěšákem.

Tank
Rez Dělo
Mina Samopal
Pěšák
Protichemka
Dělo
Rez Samopal
Mina Pěšák
Tank Protichemka
Samopal
Rez Pěšák
Mina Protichemka
Tank
Dělo
Štáb
Pěšák
Rez
Protichemka Mina
Tank
Dělo
Samopal
Mina
Rez Tank
Dělo
Samopal
Pěšák
Protichemka
Protichemka
Mina Pěšák
Tank Rez
Dělo
Samopal
Pěšák
Mina Štáb
Tank
Dělo
Samopal
Protichemka

Zvířata

Po území se těsně před hrou poskovávají instruktoři představující zvířata. Každé zvíře má u sebe lístečky představující životy. Po určitém čase hráči vběhnou do území a mají za úkol najít a postřílet ( trefit míčkem ) co nejvíc zvířat. Po zásahu zvířete hráči musí nechat zvíře odběhnout a pak se teprve můžou za ním honit. Hra je zpestřena tím, že kůže jednotlivých zvířat nemají stejnou cenu, ale kdo bude představovat jaké zvíře se rozhodne až po hře losováním. Tady je tabulka kůží a jejich cena.

Puma1000 $
Tygr800 $
Lev600 $
Medvěd500 $
Antilopa400 $
Klokan200 $
Zajíc100 $
Myš80 $
Pes50 $
Skunk-300 $

Tábornická stezka

Družiny běží po stanovištích a plní úkoly. Rozhoduje čas na trati + trestné minuty.
Stanoviště:

 • střelba ze vzduchovky - každý 3 rány do terče
  0-10=6 trest.min., 11-20=4 tr.m., 21-30=2 tr.m.,
 • zdravověda-každý 1 otázku
  za špatnou odpověď 4 tr. min.
 • uzlování-každý 1 uzel
  ze špatně uvázaný 4 tr.min.
 • morse-každý 10 písmen
  za chybu 1 tr.min.
 • granát - cíl-každý 3 pokusy
  kdo netrefí ani jednou má 4 tr.min.
 • topo-každý určit 1 azimut a 3 topoznačky
  za chybu 1 tr.min.
 • ohniště družina má zapálit na počet sirek
  za 1 sirku 1 tr.min.
 • přírodověda-každý si vylosuje poznat rybu, rostlinu, strom
  za chybu 1 tr.min.

BINGO

Tavovéhle máme losy
BINGO.GIF - 7.9 K

vytvářím je jedním programem, který jsem si udělal v paskalu - tady je možno si ho stáhnout - vytvoří výše uvedený los tedy vlastně tři losy v jednom, program se dá snadno modifikovat stačí změnit dvě konstanty "DOP_TEXT" - text za losem a "POCET" - počet losů na vygenerování. Pak stačí jen je vytisknout a může se hrát.

Mezisoutěže na družiny, které hrajeme

 • kolik lidí se postaví na jednoho člena družiny ( hraje se u zdi )
 • rozesmívání cela družina rozesmívá 1 člena
 • piškvorkový souboj
 • udělat šipku a dohodit s ní co nejdál
 • čára s kartama
 • kufr slovesa 2 členi z družiny

Balón v bouři

Místnost rozdělíme na dvě půlky. Na každé z nich se prochází jedna družina. Vedoucí hry s pomocníkem vhodí do vzduchu nad každou družinou jedno pírko a členové družstva se snaží foukáním ho udržet co nejdéle ve vzduchu. Družstvu, kterému pírko spadne, dostává trestný bod.

Slepecká střelba.

Na louce nebo na pasece vyznačte metrový kruh. Je celkem jednoduchý úkol, odkrokovat 15 metrů, zavázat si oči,vzít prut a snažit se ho zabodnout co nejblíž středu.

Váhy v ruce.

Družina je přivedena ke kopičce 24 kamenů a mají je seřadit podle váhy. Kameny mají čísla, ovšem ne ve správném pořadí, pro rychlou kontrolu.

Sbírka podpisů.

Na daný start si každý hráč nařeže a podepíše tolik lístků kolik je hráčů. Jeho úkol je sehnat výměnou lístky s podpisy ostatních hráčů. Boduje se rychlost odevzdání a správnost podpisů.

Výprava za skalními malbami.

V daném terénu jsou na kamenech namalované znaky. Hráči mají za úkol je co nejdřív obkreslit a odevzdat. Hra je časově omezená. Na konci se dělá pořadí podle rychlosti odevzdání a počtu správných znaků.

Nápisy krále Ašoky

Král Ašoka byl velmi moudrý panovník, za jeho vlády země vzkvétala za svého života napsal v džungli zákonym, kterými se řídil. Po jeho smrti nikdo nápisy nevyluštil a země upadla.
V daném území jsou zašifrované moudra. Hráči je musí vyluštit a odevzat.
Např:
1) Na mém území nesmí být usmrcen ani obětován žádný živý tvor.
2) Vyhýbej se hněvu, propusť pýchu svou.
3) Myšlení především jde, všeho pánem je.
4) Dobré je ovládat mysl.
5) Špatného přítele nevol si.
6) Moudrý sám sebe ovládá.
7) Slova jež prázdná jsou, jsou také bez ceny.
8) Kdo vítězí nad sebou, pravý je hrdina.
9) Pravdu mluv.

Honicí psi.

Česnekem nebo cibulí vedeme od určítého bodu čáru po nábytku, zdi a pod., až po místo ukrytého pokladu, hráč má po čuchu najít poklad. Stopa nesmí být dlouhá.

Plácanda.

Do lavoru se nalije přesně 2 litry vody. Hráč plácne do vody a snaží se co nejvíc jí vystříknout. Pak se měří kolik vody zbylo.

Pírka ptáka ohniváka.

Nastříhejte z barevného papíru deseticentimetrové proužky a rozmístěte je různě po šatech "ptáka ohniváka" hráči se jeden po druhém pokouší mu 1 papírek sebrat aniž by se jich dotkl "pták ohnivák" se zavázanýma očima.

Přenos zprávy zpaměti.

Družina se rozestoupí, první dostane zprávu, co je schopen zapamatovat si zapamatuje, vštípí to do paměti dalšímu ... Ten první si zapamatuje další kousek zprávy a zase to pošle dál. Poslední to zapisuje. Záleží na čase a správnosti.

Teréní golf.

Okruh je tvořen 13-ti jamkami (plechovými hrníčky zahrabanými v zemi) hráči si vyrobí 4 "golfové hole" a určí pořadí v jakém budou hrát. Musí se ve skupinách pořád střídat. Musí objet celé kolo, ale dvě jamky mohou vynechat ( musí je alespoň objet ). Mají na to 1 hodinu, a když na konci mají načaté kolo mohou ho doject. Za projeté kolo je 10 bodů. Jamky jsou bodované od 1 do 3 bodů podle obtížnosti. Vyhrává družina s nejvíce body.

Citový 5-ti boj.

Hmat : hráči se předloží různé předměty, on je má poslepu jen podle hmatu poznat. Čich : Hráči se dává čichat k různým věcem, kolik jich pozná. Sluch : Hráč má zavřené oči a vedoucí dělá různé zvuky ( škrtá sirkou ... ). Hráč píše co slyší. Zrak : Hráč čte knížku ta se mu postupně vzdaluje dokud je schopen číst, měří se vzdálenost. Chuť : Hráči se předkládají různé poživatiny ( mouka, šlehačka ... )

3x hra na babu.

Na jednorukou : Hráč, který dostane babu se musí držet místa do kteréhobabu dostal.
Stínová : Hráč se může před babou schovat do stínu. Jiná verze je, že se baba předává šlápnutím někomu jinému na stín.
Lavinová : Hráč, který dostane babu se stává pomocníkem baby.

Myšičkárna.

Hraje se po družinách, každá družina má jednu kostku a střídá se v házení a kreslí části myší podle toho co hodili.
6 - tělíčko
5 - hlava
4 - nožička
3 - pusinka
2 - oči nebo nos
1 - ucho
bez tělíčka se nemůže kreslit nic, a uši a oči se nemůžou kreslit bez hlavičky. Po limitu se spočtou celé nakteslené myšičky.

Jdi značenou cestou.

Pochodující oddíl se rozdělí na dvě skupiny a jednoho pozorovatele. Obě skupyny se vnepřítomnosti pozorovatele domluví, jakým způsobem si budou značit cestu. Pak první skypyna vyrazí, druhá jde za ní se zpožděním 10-15 minut. Pozorovatel jde s druhou skupinou, a pozná-li způsob tak vyhrál.

Neviditelná hlídka.

Družinám je určen cíl ( všem stejný ) s každou družinou jde rozhodčí ( instruktor ). Úkolem družin je dostat se k cíli, aby je neviděl žádný chodec, nikdo z domu, auta či letadla. Družina může poslat 1-3 pátrače, ktreří prohlížejícestu a mohou měnit směr pochodu. Rozhodčí dává trestné body za to že je nikdo spatří. Vítězí ta družina, která se co nejdřív a co s nejmenším počtem trestných bodů k cíli.

Tramvajové lístky.

Rozdáme každému hráči jízdenku a stejně velký papír. Po 2 minutách pozbíráme jízdenky a necháme hráče nakreslit jízdenku. Hodnotíme nejvěrnější kresbu.

Jedenácti boj.

Hráli jsme ho ve staré škole, ve které jsme byli přes výkend.
Předklon : Hráč se musí co nejvíc předklonit. Stojí na židli a předklání se.
Běh po postelích : to byla důmyslně vymyšlená trať v pokoji, kde je asi 20 postelí.
Dřepy : bez komentáře.
Kliky : bez komentáře.
Sklapovačky : bez komentáře.
Běh po schodech : bez komentáře.
Trhání novin : co nejdelší proužek za daný čas.
Kimovka : Klasika zapamatovat co nejvíc předmětů, které viděli jen pár vteřin.
Skok daleký : bez komentáře
Skok pozadu : : bez komentáře
Skok eskymácký : skok z kleku.Nahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 14.6.1998
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/hry/nasehry.html
Welcome to Praetorian