Homepage Podskaláčku Emovo herní archív Odkazovník Naše Šifry Program Šifry Tábor Kadov 1998 Tábor Kadov 1997 Etapovka STKZ Dobytí severního pólu Mejl na mě Zpět Domů

Arénové a gigantické hry

Nedílnou součástí posledního dne tábora a různých jiných akcí jsou tzv. Arénové a gigantické hry. Při těch jsou na začátku roslosováni všichni účastníci na dvě půlky podle toho jakou si vylosují barvu ( např. červení a zelení ). V každé skupině se zvolí kapitán, nebo ho lze vybrat z vedoucích, na kapitánovi dost záleží, aby spoluhráče vybičoval k totálnímu nasazení. Týmy se pak potýkají v celé řadě většinou srandovních disciplín, není důležité kdo vyhraje a je třeba aby se oba tými pobavily.

Pár našich disciplín

 • Nakrmte kapitána - družstva mají postupně štafetově přenést následující věci, kalhoty, bundu, židli, stůl, bryndáček, misku s vodou, rohlík, hrnek s čajem, novou věc můžou přenést až když ta předchozí dorazí ke kapitánovi, hra končí, když kapitán sní rohlík vypije čaj a pískne.
 • Fekál - každé družstvo má lavor s pitnou vodou a přenáší z něj vodu jen ústy do flašky od okurek, která je asi 100 metrů daleko, kdo jí naplní dřív vyhrává ( dá se to hrát i nošení vody z rybníka či řeky, ale … )
 • Titanik - družstva soutěží v tom které dostane víc lidí na pramici.
 • Čtverec - družstva soutěží v tom které dostane víc lidí do čtverce 1×1 metr, nesmí se dotýkat země jinde než v tom čtverci
 • Plác - každý člen družstva postupně plácne do lavoru a které družstvo vyplácá víc vody
 • Koupání kapitána - kapitán sedí v pramici a družstvo mu musí nanosit do pramice vodu, vítězí družstvo, které nanosí dřív dohodnuté množství vody.
 • Běh s pramicí - družstvo chytne pramici vzhůru dnem na ní leží kapitán, vítězí to družstvo, které proběhne rychleji určenou trať
 • Lovení jablek - v lavoru jsou jablka, každý hráč si musí vylovit jablko jen pusou
 • Přetahování - na suchu i ve vodě
 • Štafeta s koštětem - hráči stojí za sebou první hráč pošle, mezi nohama koště až dojde nakonec, poslední ho vezme běží dopředu a zase ho pošle dozadu, až se všichni vystřídají hra končí.
 • Tahání za uši - hráči si sednou nebo stoupnou za sebe tak aby došáhli předchozímu na uši. Před posledním hráčem hodíme dvoubarevnou kartou, podle toho jaká padne barva zatahá předchozímu hráči za ucho až se to dostane dopředu, první hráč zvedne kartu příslušné barvy, no a vyhrává rychlejší družstvo.
 • Přeřvávání - které družstvo dokáže hlasitěji zařvat.

Jistě sami máte a hrajete spousty podobných disciplín, ale i těchto pár je víc než můžete za 2 hodiny odehrát.
Nahoru Moje logo
Stránky udržuje Vilém Zoubek alias Ema
www.komik.cz - www.romantik.cz
Poslední modifikace: 21.7.1999
URL dokumentu: http://www.zoubek.cz/homepage/hry/gigahry.html
Welcome to Praetorian